Iniciatīva

Aforisms

Sabiedrība mūs apvelta ar lieliem apbalvojumiem, kā naudu, tā pagodinājumiem, par visu izņemot vienu. Un šis viens - ir iniciatīva. Kas tāda iniciatīva ir? ... . Tā ir tad, kad cilvēks darījis visu kā nākas, kaut arī neviens viņam to nebija lūdzis.

0